Lees meer
Bierrijk maakt gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Verzending & Retourneren


Bezorging
Bestellingen van Bierrijk.nl in België en Nederland worden bezorgd van dinsdag t/m zaterdag en uitgevoerd door PostNL. Indien de ontvanger niet thuis is bij aflevering zijn er een aantal mogelijkheden die de koerier kan ondernemen:

- De koerier neemt het pakket retour en zal de eerstvolgende bezorg-dag een nieuwe poging ondernemen.
- De koerier geeft het pakket af bij één van de naastgelegen buren.
- De koerier geeft het pakket af bij het dichtstbijzijnde Postkantoor. Hier kan het pakket de eerstvolgende werkdag worden afgehaald.

In alle gevallen zal de koerier een kaart in de brievenbus achterlaten waarop de ondernomen actie is aangegeven. 

Verpakking & bezorgkosten
De medewerkers van Bierrijk.nl zullen uw zending altijd met de grootste zorgvuldigheid verpakken. Heeft u speciale wensen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Voor het bezorgen in Nederland en België gelden de volgende tarieven:

- Bij bestellingen t/m € 99,99 betaalt u € 5,95 aan verzendkosten.
- Bij bestellingen vanaf € 100,00 betaalt u GEEN verzendkosten. Gratis verzending bij bestellingen vanaf € 100,-.  

Leveringen buiten Nederland en België is mogelijk, neem hierover contact met ons op.
  

Levertijd

Op werkdagen kunnen de voor 17.00 uur geplaatste bestellingen de volgende dag nog bezorgd worden. Grote aantallen worden in overleg binnen een bepaalde periode of op een voorkeursdatum afgeleverd.

Bezorgstatus
Zodra uw bestelling door Bierrijk.nl is verwerkt, wordt deze overgedragen aan PostNL. Hiervan ontvangt u per email bericht met daarin uw Track en Trace code waarmee u uw bestelling online kunt volgen. Uw bestelling zal op de door u gekozen bezorgdatum, welke in de email staat vermeld, worden afgeleverd.

Wilt u meer informatie over de bezorgstatus van uw bestelling? Neem hiervover dan contact met ons op. Onze medewerkers kunnen u altijd op de hoogte brengen van de bezorgstatus.

Producten Retourneren

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. De consument heeft recht op volledige terugbetaling van alle gemaakte aankoopkosten wanneer een product in zijn geheel zonder schade wordt geretourneerd.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Dit kan door een email te sturen naar info@dewijnconcurrent.nl waarin aangegeven wordt dat de consument de producten wil retourneren.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaand modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
5. De Wijnconcurrent stort binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het retour gestuurde product het geld terug op het IBAN rekeningnummer van de consument. Het IBAN rekeningnummer van de consument wordt door de consument per email of per post gestuurd naar Dewijnconcurrent.nl.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: [ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.